Browsing: Thanh toán

Hướng dẫn thanh toán dự án Fuji Residence, cập nhật thông tin thanh toán cho can hộ Flora và biệt thự Valora Fuji. Dưới đây là thông tin thanh toán chung của dự án.