Mẫu phiếu giữ chỗ căn hộ và biệt thự Fuji

0

Mẫu phiếu 01 – VALORA – FUJI

PHIẾU ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ ĐẶT MUA

Dự án: Valora Fuji – P.Phước Long B, Q.9

I.  Thông tin Khách hàng
Họ tên khách hàng 1: Ngày sinh:
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
  • Địa chỉ HKTT:
  • Địa chỉ liên hệ:
  • Điện thoại:
  • Email: 
Họ tên khách hàng 2 (nếu có): …………………………………………….. Ngày sinh: …………………..
CMND số: ………………….. Ngày cấp: ……………………………………. Nơi cấp: ………………………

–   Địa chỉ HKTT: …………………………………………………………………………………………………………….

  1. Số tiền giữ chỗ đặt mua: …………………………..(Bằng chữ: …………………………………) (Thời gian tính quyền ưu tiên của khách hàng sẽ căn cứ vào ủy nhiệm chi chuyển khoản)

 

III. Mã số căn theo nguyện vọng:

  1. NV1: ……………… 2. NV2: ……………… 3. NV 3: ………………

Cam kết của Khách hàng:

  • Trong vòng 03 ngày (kể từ ngày ký phiếu đăng ký giữ chỗ đặt mua – mẫu phiếu 01 và từ ngày có bảng giá chi tiết), khách hàng phải xác nhận đặt mua hoặc hủy mua – mẫu phiếu 02). Sau 03 ngày trên nếu khách hàng không thực hiện xác nhận, khách hàng sẽ mất quyền ưu tiên mua và không còn quyền lợi gì đối với sản phẩm trên, đồng thời Sàn Nam Long được toàn quyền bán sản phẩm trên cho người thứ ba mà khách hàng không có quyền đòi hỏi hay khiếu nại gì với Sàn Nam Long.
  • Trong vòng 7 ngày (kể từ ngày ký xác nhận đặt mua – mẫu phiếu 02), khách hàng phải đóng đủ 10% giá trị hợp đồng (bao gồm tiền giữ chỗ đặt mua) vào tài khoản Chủ đầu tư Valora Fuji và thực hiện ký hợp đồng đặt cọc (ngày hợp đồng đặt cọc là ngày ký xác nhận đặt mua – mẫu phiếu 02)
  • Trường hợp khách hàng không tiếp tục đồng ý mua sản phẩm Valora Fuji, khách hàng điền thông tin và ký xác nhận hủy mua tại mẫu phiếu 02. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký xác nhận hủy mua, khách hàng sẽ được hoàn trả lại tiền đúng theo thông tin khách hàng đã đề nghị.

Giám Đốc Kinh Doanh: Lê Phan Quang Tuấn

Bạn quan tâm dự án có thể xem: Flora Fuji

Hoặc Valora Fuji

Tập Tin Đính Kèm: https://fujiresidence.org/wp-content/uploads/2016/06/1.-Phieu-dang-ky-giu-cho-Valora-Fuji_2.pdf

SlideShare: http://www.slideshare.net/thamtuuudam/fujiresidenceorg-phiu-ng-k-d-ch-d-n-fuji-residence

Share.

About Author

Leave A Reply